Sosial kapital

De fleste benytter sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn – både på jobb og på fritiden. Her har de et nettverk fylt av familie, venner, bekjente, kollegaer, sjefer og gamle klassekamerater, noe som fremviser ens sterke og svake bånd. Personene i nettverket en har opparbeidet, sitter gjerne på ressurser, sosiale relasjoner og kunnskap som er med på å representere ens sosiale kapital¹. Hvem vi er venner med og hvem vi kjenner, sier dermed veldig mye om oss selv på sosiale medier.

«Sosial kapital blir definert som de ressurser som en person kan skaffe ved hjelp av sine kontakter. Disse ressursene utveksles gjennom gjensidige forventninger, forpliktelser og sosiale normer for samarbeid og støtte»
Magma.no

Sterke og svake bånd
Man analyserer båndene mellom noder/knutepunkter (personer) innenfor sosial nettverksteori gjennom svake bånd, sterke bånd og ingen bånd. Familie og andre lojale venner en kan snakke med om alt, representerer de sterke båndene. De svake båndene representerer bekjentskaper som kan hjelpe en selv med kunnskap og erfaringer. Disse er viktig å ha i sitt nettverk når en søker jobb eller liknende. Ingen bånd betyr at de har en felles bekjent, men ikke kjenner hverandre¹. Profesjonell nettsted som LinkedIn består gjerne av svake bånd, da Facebook er mer privat og består av sterke bånd.

Facebook og LinkedIn er ikke bare for de med sterke bånd, men også for å enkelt kunne kommunisere med mennesker verden over. Globaliseringen har dermed minsket de geografiske utfordringene som tidligere har oppstått. Det har ført til at en enklere kan finne personer med like interesser og derfor enkelt utvikle ens relasjoner og etablere en dypere forståelse for hverandre – kalt bonding. Kobles en til nettverk utenfor felles interesser, kalles dette bridging². Personer som har denne posisjonen betegnes som en gatekeeper.

«Ledere som opptrer slik, blander kortene. Rollen som leder skal ikke kombineres med å være venn med ansatte på Facebook. Ledere bør spørre seg hva de vil oppnå med å være Facebook-venn med ansatte.»
Anders Qwre-Johnsen

Venneforespørsler på Facebook
Godtar en venneforespørsler på Facebook i jobbsammenheng, kan det oppstå unødvendige friksjoner, samt rollene mellom partene kan svekkes. Dette da det blir sett på som en privat arena. En sak som opptok medias oppmerksomhet i 2013, var der en politimann ble avskjedet på grunnlag av ytringer på hans private Facebookside. En annen mistet jobben av den grunn at hun poster følgende status; «I´m bored at work». Sitter du 500 timer på Facebook i arbeidstiden på en måned, samt poster en status om at du er stolt over det og er mer bekymret for å miste Facebook kontra jobben, er det mulig at også du ender opp uten arbeid!

Ser vi på den andre siden, kan forholdet med sjefen bli mer avslappet, samt forbedret kommunikasjonen dere i mellom. Dette med grunnlag i at en kan gå i dybden på hverandre og dermed fine like interesser, og lære å kjenne. Nettverket kan også forsterkes. Alt i alt som kommer det an på hvilken jobb og hvilken sjef du har for om det er greit å være venner på Facebook.

Verktøy for en markedsfører
For en markedsfører er det viktig å ha kompetanse på sosiale medier med grunnlag i at en enklere kan knytte kunderelasjon og bygge et nettverk. Det er også arena for toveiskommunikasjon der en kan ta kontroll over feltet der ens produkter/tjenester blir diskutert, som igjen kan føre til enklere valg for en fremtidig kunde. Sosiale medier har en enorm kraft. En tweet eller deling er det lille som kanskje skal til for at akkurat denne markedsføreren blir oppdaget. Sosiale medier fører også til at det er enklere å velge riktig segment som fører til at budskapet enklere kommer frem til riktig målgruppe.

Synes du det er greit å ha sjefen som venn på Facebook, eller er det greit å henvise personen videre til et mer profesjonelt arena slik som LinkedIn? 

 

Kilder:
1. Aalen, Ida. 2013. En kort bok om sosiale medier. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
2. Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm AS.

Fremhevet bilde: Garethcase.com

Sara Myrvoll Written by:

Med en bachelorgrad i markedsføring fra Høyskolen Kristiania, jobber jeg nå som Koordinator SEO & Innhold i Semway.

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *