One Comment

  1. 5/27/2015
    Reply

    Veldig mye bra her,Sara. Jeg synes du på en bra måte illlustrerer poenget med betydningen av å forstå at kanalunikt innhold er det som treffer best. Synes du går grundig til verks når gjelder de to kanalene du har valgt å se på. For å ytterligere forsterke det du påpekter har vi jo vært igjennom en del kilder som med henn kunne benyttes her. I dokumentet som omhandler kanalenes egenart – som jeg sendte derer for en tid tilbake, ligger det mange kilder som både kan inspirere og dokumentere i innlegget ditt. Slott at du har med noe om jussen og etikk. Det synes jeg er bra. For Mack er jo disse tingene like relevante som for andre merkevarer. Likte godt at du gikk litt i dybden på konkurranser på Face, mange opptrer ikke korrek her, og møtes med sanksjoner fra Facebook. Ser du refererer til Navigasjonshjulet avskutningsvis. Det er bra, men vil bli enda bedre om du utdyper noe med henvisning til Macks virksomhet i praksis.. Men totalt sett et veldig bra innlegg, Sara ;-)

Legg inn en kommentar